Om mig

Bakom Brain of Sweden är jag, Hedvig Söderlund. Jag har varit inom forskarvärlden och psykologiämnet sedan 1994, då jag började läsa psykologi vid Université René Descartes i Paris.

Jag bodde i Paris i sammanlagt sex år, varav jag läste psykologi i fyra år (till en s.k. maîtrise i experimentell psykologi och socialpsykologi, där också grunderna i sociologi och lingvistik ingick). De två åren innan det läste jag franska och lite olika blandade ämnen, så som litteratur, språkanalys och filmvetenskap. Et oui, je parle et écris français couramment  depuis! 

Hippocampusbild

Efter tiden i Paris flyttade jag tillbaka till Sverige, och genomgick forskarutbildningen i Stockholm, och disputerade 2003 vid Psykologiska institutionen. Min avhandling hette ”The aged brain: structural changes and cognitive function”, och jag skrev den under handledning av Lars-Göran Nilsson. Den handlade om de förändringar i både hjärnans vitsubstans och gråsubstans (där hjärnan minskar i storlek i viss mån) som ofta inträffar när vi åldras, och hur detta eventuellt påverkar våra mentala förmågor, så som minne, uppmärksamhet och mental snabbhet. 

När jag disputerat flyttade jag utomlands igen, och bodde i Toronto, Kanada, under fem år. Där gjorde jag två stycken postdocs. En med Endel Tulving där jag studerade alkohols effekter på minne och hjärnan, vilket vi studerade med magnetkamera, och en med Brian Levine, där jag undersökte elbehandlings (ECTs) effekt på minne och hjärnan. 

Hedvig Söderlund och Endel Tulving, på en BBQ hos Tulvings 2003.

År 2008 fick jag en tjänst på Uppsala universitet, och deras Institution för psykologi. Där byggde jag upp min egen forskargrupp, Uppsala Memory Lab (det är jag som har skapat loggan till gruppen som syns nedanför). Jag fick flera stora anslag från Vetenskapsrådet, på sammanlagt runt 11 miljoner, och handledde tre doktorander fram till disputation. Tillsammans har vi undersökt vi minnes organisation i hippocampus  – den del av hjärnan som man sedan ett halvt sekel vet har stor betydelse för vårt minne. 

Efter Kristin Nordins disputation, 2017. Handledare Hedvig Söderlund, opponent Jessica Damoiseaux från Wayne State University, och nybliven doktor Kristin Nordin.
Uppsala Memory Lab efter Eva Stenings disputation, 2016. Hedvig Söderlund, Jonas Persson, Eva Stening, Kristin Nordin, och Wiebke Struckmann (forskningspraktikant).
Handledare Hedvig Söderlund, nybliven doktor Eva Stening, och opponent Claire Mackay från Oxford University.
Uppsala Memory Lab efter Jonas Perssons disputation, 2015. Hedvig Söderlund, Jonas Persson, Eva Stening, och Kristin Nordin.
Uppsala Memory Lab, mina doktorander och jag, vid Cognitive Neuroscience Societys årliga möte i San Francisco, 2015. Eva Stening, Kristin Nordin, Hedvig Söderlund, och Jonas Persson.