Föreläsningar

Vill ert företag ha en underhållande föreläsning om hjärnan? Eller om hur vårt minne är organiserat i hjärnan? Kanske en föreläsning om hur känslor påverkar hur vi minns?

Exempel på ämnen jag föreläser om:

  • Hur är minne organiserat i hjärnan?
  • Hur påverkar känslor vårt minne?
  • Vad finns det för könsskillnader i minne?
  • Hur påverkar åldrande vår hjärna och vårt minne?
  • Hur påverkar stress vår hjärna och vårt minne?
  • Hur påverkar alkohol vår hjärna och vårt minne?

Hör av er om vad ni är ute efter, så kan vi diskutera fram något tillsammans!

Jag har undervisat i många år på Uppsala universitet (Institutionen för psykologi) om hjärnan och minnet, och även givit föreläsningar om detta och vetenskapligt skrivande på Karolinska Institutet.

Jag har även föreläst om minne utanför universitetet, så som på Hjärnans Dag i Kalmar, och på Stadsteatern i Uppsala inför uppsättningen av föreställningen ”Minneskoden”.

Den 15 november 2017 gav jag min installationsföreläsning då jag blivit installerad som professor vid Uppsala universitet. Du kan titta på min föreläsning (Var har jag varit och vad gjorde jag där? Om människans minne och hjärna.) här: https://media.medfarm.uu.se/play/video/7466

Min installationsföreläsning då jag blev installerad som professor vid Uppsala universitet, nov 2017. Här berättar jag om spännande skillnader mellan könen i spatialt minne! (Foto: Erik Olsson)
Installationsföreläsningen när jag blev installerad som professor vid Uppsala universitet, nov 2017. Foto: Erik Olsson.
Föreläsning om Känslornas makt i minnet och i hjärnan på Hjärnans Dag i Kalmar, 2016 (FOTO: ULRIKA BERGSTRÖM, Östra Småland Nyheterna)