Föreläsningar

Vill ert företag ha en underhållande föreläsning om minne och/eller hjärnan? Kanske en föreläsning om hur känslor påverkar hur vi minns?

Exempel på ämnen jag föreläser om:

  • Vad är minne, och hur är det organiserat i hjärnan?
  • Hur påverkar känslor vårt minne?
  • Stress, hur påverkar det hjärnan och hur vi fungerar?
  • Vad finns det för könsskillnader i minne?
  • Hur påverkar åldrande vår hjärna och vårt minne?
  • Demenssjukdomar – vilka är de, och vad händer i hjärnan?

Hör av er om vad ni är ute efter, så kan vi diskutera fram något tillsammans!

Jag har undervisat i många år på Uppsala universitet om hjärnan och minnet, och även om detta och vetenskapligt skrivande på Karolinska Institutet.

År 2017 gav jag min installationsföreläsning då jag blivit installerad som professor vid Uppsala universitet. Du kan titta på min föreläsning (Var har jag varit och vad gjorde jag där? Om människans minne och hjärna.) här: https://media.medfarm.uu.se/play/video/7466

Installationsföreläsningen när jag blev installerad som professor vid Uppsala universitet, nov 2017. Foto: Erik Olsson.
Föreläsning om Känslornas makt i minnet och i hjärnan på Hjärnans Dag i Kalmar, 2016 (FOTO: ULRIKA BERGSTRÖM, Östra Småland Nyheterna)